Możliwości2019-01-30T15:46:09+01:00

Poznaj możliwości systemu

HOMS to zintegrowany, kompleksowy system inteligentnego domu. Posiada bardzo wiele funkcjonalności,
dzięki którym Twój dom będzie bezpieczny i oszczędny. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

HOMS Light

sterowanie oświetleniem
System HOMS umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem. Oprócz włączania i wyłączania (w wybranych przypadkach również ściemniania) źródła światła, HOMS umożliwia również zaplanowanie tzw. scen, w których godzina włączenia i wyłączenia oświetlenia ustalana jest z góry przez użytkownika. Sterowniki mogą być podzielone na strefy, które będą posiadały tę samą godzinę włączenia/wyłączenia światła.

HOMS Rollershutter

sterowanie roletami
Za pomocą systemu HOMS użytkownik może również zaplanować opuszczanie i podnoszenie rolet okiennych. Podobnie, jak w przypadku modułu HOMS Light, istnieje możliwość zaplanowania scen oraz ustalenia stref dla więcej niż jednej rolety.

HOMS Temperature

czujnik temperatury
Jednym z istotnych modułów systemu HOMS jest sensor temperatury. Sensor umożliwia odczyt temperatury, a następnie jest w stanie przekazać informację do odpowiedniego aktora, który wykona założone z góry działanie (np. scenariusz: jeśli temperatura spadnie poniżej 18 stopni, włącz ogrzewanie). Odczyt przez użytkownika możliwy jest w czasie rzeczywistym w panelu.

HOMS Humidity

czujnik wilgotności
Oprócz temperatury, istotnym czynnikiem jest również wilgotność. System HOMS umożliwia pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym i realizację zadań na podstawie pomiaru, analogicznie jak w przypadku modułu HOMS Temperature.

HOMS Access

kontrola dostępu
Dzięki modułowi HOMS Access możesz zapomnieć o kluczach! Umożliwia on bowiem otwieranie drzwi za pomocą czujnika RFID! Czujnik jest w pełni programowalny, co oznacza, że każdy z nadajników może posiadać różne uprawnienia (np. możliwe jest tworzenie stref dostępu, tj. dostępu odpowiedniego odbiornika do odpowiedniej grupy drzwi).

HOMS Air Conditioning

sterownik IR klimatyzacji
Jednym z najbardziej kosztochłonnych urządzeń domowych jest klimatyzator, który pochłania ogromne pokłady energii elektrycznej. Dzięki systemowi HOMS możesz znacząco ograniczyć zużycie energii, poprzez odpowiednie zaprogramowanie temperatury oraz czasu włączenia/wyłączenia klimatyzatora. Co więcej, moduł ten może być połaczony z modułem HOMS Temperature, co umożliwia automatyczne sterowanie klimatyzacją.

HOMS Motion

bezprzewodowy czujnik ruchu
Drugą, obok oszczędności, korzyścią z użytkowania systemu HOMS jest zapewnienie bezpieczeństwa. Jednym z elementów, służących ww. funkcjonalności jest bezprzewodowy czujnik ruchu HOMS
Motion. Moduł ten pozwala wykryć ruch w odległości do kilkudziesięciu metrów, a następnie przekazać informację do systemu aktywując moduł HOMS Alert i/lub HOMS Access, co powoduje uruchomienie alarmu i zamknięcie wszystkich drzwi.

HOMS Door & Window

przewodowy czujnik otwarcia drzwi/okien
Kolejnym modułem zapewniającym bezpieczeństwo obiektu jest moduł HOMS Door & Window. Moduł ten informuje nas o stanie otwarcia drzwi lub okien. Dzięki temu możemy nie tylko wcześnie zapobiec kradzieży, ale również uniknąć zalania, gdy zamontujemy go przy oknie dachowym. Moduł może oczywiście przekazywać informacje do systemu, który następnie wykona odpowiednią czynność (np. przy pomocy modułu HOMS Window zamknie okno).

HOMS Power Measure

automatyczny pomiar mocy
Moduł HOMS Power pozwala wykonać mini audyt energetyczny budynku/pomieszczenia. Czujniki podłączone do odpowiednich źródeł zasilania, pokażą nam autentyczne zużycie mocy w czasie rzeczywistym. W ten sposób możemy kontrolować wydatki związane z energią elektryczną oraz eliminować tzw. „pożeracze prądu” (np. stare lodówki, czy urządzenia wadliwe).

HOMS Power

sterownik z gniazda elektrycznego
Oprócz mierzenia mocy system HOMS przy pomocy modułu HOMS Power umożliwia również sterowanie danymi obwodami poprzez ich załączanie lub wyłączanie w odpowiednim czasie. Sterownik gniazda montowany jest w puszce elektrycznej, dzięki czemu nie wpływa na estetykę pomieszczenia. Dodatkowo, istnieje możliwość stworzenia scenariusza włączania/wyłączania obwodu po zaistnieniu zadanych parametrów (np. czasu lub zużycia).

HOMS Flood

przewodowy czujnik zalania
Niezwykle istotnym ryzykiem, mogącym wygenerować bardzo wysokie straty są czynniki katastroficzne. Jednym z nich jest możliwość zalania. Moduł HOMS Flood to inteligentny sensor, który natychmiast poinformuje nas o wystąpieniu tego ryzyka. HOMS Flood przekaże informację do systemu, który następnie przekaże ją nam lub/i aktywuje zraszacze.

HOMS Smoke

przewodowy czujnik dymu
Drugim z ważnych ryzyk katastroficznych jest ryzyko pożaru. Instalując moduł HOMS Smoke możemy zawczasu wykryć dym i uruchomić zraszacze lub powiadomić użytkownika o zaistnieniu ryzyka (dym nie zawsze oznacza pożar, a uruchomienie zraszaczy również może spowodować straty).

HOMS Weather & Light

stacja pogodowa i czujnik oświetlenia
Moduł HOMS Weather & Light to narzędzie hybrydowe. Dzięki modułowi HOMS Weather & Light możemy uzyskać wyczerpujące informacje na temat poszczególnych parametrów pogodowych, takich jak temperatura, wilgotność, opady itp. Ponadto, moduł dostarcza również informacji o stanie oświetlenia, na podstawie których możemy sterować np. roletami.

HOMS Window

siłownik okna
Idealnym uzupełnieniem modułów HOMS Door&Window oraz HOMS Access jest moduł HOMS Window, umożliwiający otwarcie lub zamknięcie okien. Moduł ten dodatkowo uchroni nas przed ryzykiem zalania, czy strat spowodowanych wichurą, gdy jesteśmy np. na wakacjach. Moduł można odpowiednio zaprogramować tak, aby w odpowiednich godzinach otworzyć lub zamknąć dane okno.

HOMS Watering

przewodowy sterownik podlewania
Wyjeżdżając na dłuższy urlop czy też w delegację, zwłaszcza latem, jednym z ważnych problemów staje się podlewanie ogrodu. Z modułem HOMS Watering nie będziesz już musiał nękać sąsiadów! HOMS Watering to moduł, który automatycznie podleje Twój ogród „ad hoc” – w momencie kliknięcie lub o z góry zaplanowanych godzinach.

HOMS Voice

komunikaty głosowe
Jako twórcy systemu HOMS myślimy także o niepełnosprawnych. W związku z tym stworzyliśmy moduł HOMS Voice, który umożliwia użytkowanie systemu przez osoby niewidome. System po zaistnieniu zdarzenia lub wykonaniu akcji poinformuje o tym głosowo, przekazując odpowiedni komunikat.

HOMS Voice

monitoring wizyjny
Jedna z popularnych usług stosowanych zarówno w domach, jak i firmach, jest monitoring wizyjny. Kamery instalowane są dziś niemalże wszędzie i, choć ingerują w nasze życie, często pomagają redukować ryzyka. Warto jednak pamiętać, że pełną funkcjonalność systemu monitoringu możemy osiągnąć dopiero po połączeniu go z systemem inteligentnego domu. Moduł HOMS CCTV umożliwia podłączenie dowolnej ilości kamer do systemu tak, aby móc na bieżąco kontrolować stan naszego obiektu. Monitoring redukuje oczywiście ryzyko kradzieży, ale nie tylko! Jest również dobrym „dozorcą” i pozwala np. mieć kontrolę nad zwierzęciem domowym podczas gdy nas nie ma w domu. Moduł HOMS CCTV umożliwia również tworzenie odpowiednich scen tak, aby zaistnienie sytuacji (np. wykrycie obecności osoby w pomieszczeniu X) mogło spowodować podjęcie określonej czynności (np. aktywację modułu HOMS Alert – alarmu).

HOMS Aquarium

sterownik akwarium
Posiadasz rybki? Często wyjeżdżasz? To jest moduł dla Ciebie! Dzięki HOMS Aquarium możesz zapewnić swoim rybkom długie i dobre życie. Moduł umożliwia zaprogramowanie czasu włączenia pompy, regulację temperatury, a nawet… karmienie!

HOMS Alert

alarm dźwiękowo-wizyjny
System HOMS, realizując cel zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa, wyposażony jest w moduł HOMS Alert. Moduł ten, nazywany przez naszych Klientów „Wyjcem” i „Mrugaczem”, po zaistnieniu zadanych wcześniej okoliczności (np. wykrycie ruchu lub zarejestrowanie otwarcia drzwi), aktywuje intensywne sygnały świetlne i dźwiękowe.

HOMS CO

przewodowy czujnik tlenku węgla
Ostatnimi czasy bardzo głośno jest o zatruciach tlenkiem węgla. Nieszczelne instalacje, ale również niesprawne urządzenia, powodują wydzielanie się tej zabójczej substancji, co w konsekwencji może doprowadzić do śmierci. Moduł HOMS CO wykrywa obecność nawet niskiego stężenia tlenku węgla w powietrzu i natychmiastowo przekazuje tę informację do systemu. Dodatkowo, moduł ten może również przekazać informację do modułu HOMS Alert i uruchomić alarm.